2020-03-24

Får jag lön om jag är hemma för att arbetsgivaren har beordrat mig?

Om din arbetsgivare beordrar dig att vara hemma på grund av att arbetsgivaren bedömer att det finns risk för smitta av det s k coronaviruset efter att du gjort en resa till utlandet, anses det att du ska stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala lön till dig. Det gäller oavsett till vilken plats du rest.

Om läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du idag är frisk, kan smittskyddsersättning komma ifråga. Om det finns rätt till smittskyddsersättning är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön eller sjuklön. I vissa kollektivavtal finns möjlighet att få kompletterande ersättning vid erhållande av smittbärarpenning.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...