2020-04-22

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester försöka komma överens med berörda arbetstagare. En återkallelse av beviljad semester ställer också krav på att arbetsgivaren dessförinnan har gjort en riskbedömning av bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal på något annat sätt, t.ex. med vikarier eller övertid.

En beviljad semesteransökan ses i grunden som ett avtal mellan dig och arbetsgivaren. Det innebär att om arbetsgivaren bryter det avtalet innan du påbörjat semester genom att återkalla beviljad semester, denne kan bli ersättningsskyldig för kostnader som orsakas av att avtalet ändras ensidigt. Dessutom kan arbetsgivaren få betala ersättning för brott mot semesterlagen, s.k. allmänt skadestånd, om semesterledigheten återkallas utan att det finns tillräckliga skäl för det (uttrycket som används är att arbetsgivaren ”saknar fog” för ändringen). Observera att du i dessa fall ändå är skyldig att inställa dig för arbete. Gör du inte det kan din anställning påverkas.

Om det till följd av pandemin inträffar händelser som arbetsgivaren inte har kunnat förutse och inte heller haft anledning att räkna med och det inte finns något annat sätt att lösa behovet av personal kan det finnas fog för att återkalla beviljas semester. Däremot får ett sådant återkallande inte bero på dålig planering.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...