2020-04-22

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka lösa situationen på annat sätt eller alternativt försöka komma överens med berörda arbetstagare. Om arbetsgivaren väljer att avbryta en semesterledighet som påbörjats bör man inte vägra att inställa sig. Detta eftersom en vägran kan få allvarliga konsekvenser för anställningen. Kontakta facket för rådgivning i en sådan situation.

Anställning i kommun eller region

Ja, arbetsgivaren har möjlighet till det, men det måste finnas mycket starka skäl för det. I kollektivavtalet AB anges att det ska finnas ”synnerliga skäl”. Utgångspunkten är att arbetsgivaren måste lösa en plötsligt uppkommen situation som inte kunnat förutses, och att den inte går att lösa på annat sätt än att avbryta semesterledigheten. Arbetsgivaren ska då betala ersättning för skäliga extrakostnader om man befinner sig på annan ort. Dessutom har man rätt till en extra semesterdag för varje dag som man normalt skulle ha arbetat. Det är också möjligt att komma överens särskilt med arbetsgivaren om en extra ekonomisk ersättning.

Privat eller statlig anställning

Även här har arbetsgivaren möjlighet, men bara om det finns mycket starka skäl, att avbryta din semesterledighet och begära att du kommer in och jobbar. Eftersom den påbörjade semesterledigheten är avtalad mellan dig och din arbetsgivare ses detta som ett brott mot avtalet om arbetsgivaren gör det ensidigt. Arbetsgivaren kan bli ersättningsskyldig, både för extra kostnader och om det senare skulle visa sig att skälen för avbrottet inte var tillräckligt starka.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...