2020-03-24

Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en anställd?

Ja, det finns möjligheter för arbetsgivaren att göra det. Som förflyttning betraktas både en förändring av dina arbetsuppgifter och en förflyttning till en annan arbetsplats. Det är mycket viktigt att tänka på att man aldrig ska säga nej till att följa arbetsgivarens direktiv om en förflyttning utan att ha varit i kontakt med facket först. Orsaken till det är att en i vissa fall kan riskera sin anställning om man inte följer arbetsgivarens direktiv. 

Andra saker att ta upp i samband med en förflyttning är att fråga bl.a. om vilka arbetsuppgifter du förväntas utföra, hur patientsäkerheten tas om hand och om de nya arbetsuppgifterna ligger inom din yrkeskompetens. Som legitimerad yrkesutövare har du en skyldighet att bara utföra arbetsuppgifter som du har kompetens för, eller annorlunda uttryckt, enbart arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde.  Det är även viktigt att en begränsning i tid finns för förändringen, så det bör klart framgå hur länge dessa nya arbetsuppgifter ska utföras. 

  1. En förflyttning som inte innebär en viktigare förändring av dina arbets- eller anställningsförhållanden kan arbetsgivaren besluta om ensidigt och den behöver inte heller förhandlas med psykologförbundet som facklig organisation. Här är det fråga om smärre förändringar för dig. 
  2. En förflyttning som innebär viktigare förändring för dig ska förhandlas med facket. Med viktigare förändringar avses till exempelvis att en får arbetsuppgifter som t.ex. kräver avsevärt längre resväg, arbetsuppgifter med nytt ansvar/befogenheter och/eller arbetsuppgifter som ligger utanför vad en psykolog i normalfallet förväntas arbeta med.  Arbetsgivaren kan även i det här fallet besluta ensidigt om förändringen.
  3. Om arbetsgivaren vill förändra dina arbetsuppgifter i grunden kan det vara så att ni måste komma överens om det innan arbetsgivaren får göra förändringen. Arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta om sådant, eftersom det är att se som en ändring av det enskilda anställningsavtalet, vilket ju kräver att båda parter är överens för att kunna genomföras. Du bör ta kontakt med facket och diskutera situationen om en sådan genomgripande förändring blir aktuell. 

 

Oavsett vilken av dessa tre olika typer av förflyttningar som kan vara aktuell, har Psykologförbundet uppfattningen att det ska vara fråga om frivilliga överenskommelser i den svåra situation som nu råder. Vår erfarenhet är också att arbetsgivare vanligen utgår från att förflyttningar är frivilliga även om de i och för sig skulle ha möjlighet beordra en anställd till förflyttning.

En frivillig överenskommelse innebär att du behöver diskutera igenom under vilka förutsättningar förflyttningen ska ske. Till stöd för dig som medlem har vi gjort en checklista som du hittar här. Den checklistan är bra att gå igenom även i det fallet att arbetsgivaren skulle beordra dig till en förflyttning

Och som sagt - Tveka inte att ta kontakt med din fackliga företrädare eller förbundskansliets medlemsrådgivning, för rådgivning och stöd i de här situationerna.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...