2020-03-24

Kan jag kräva att få jobba hemma om jag känner oro för att resa till och från arbetet, eller för att vara på arbetsplatsen på grund av kollegor som har varit på utlandsresa?

Nej, det kan du inte kräva. Att vara frånvarande från arbetsplatsen olovligen kan ses som en arbetsvägran och du kan riskera allvarliga konsekvenser som uppsägning eller skadestånd.

Om du är orolig kan du föra ett samtal med din arbetsgivare för att se om det finns möjliga lösningar. Om det är möjligt kan du exempelvis arbeta hemifrån, men det är inget du kan kräva. Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att ditt arbete utförs på arbetsplatsen.

Du kan också ta kontakt med ditt skydds-/eller arbetsmiljöombud för att diskutera  hur ni tillsammans kan lösa situationen. Arbetsgivaren är, enligt arbetsmiljölagen, skyldig att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa eller smitta på arbetsplatsen.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...