2020-04-23

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många arbetsgivare har ett stort behov av att verksamheterna löper på så smidigt som möjligt. Vi vet att våra medlemmar vill ta sitt ansvar i denna krissituation och hjälpa till på det bästa sätt de kan. Samtidigt är det viktigt att detta sker inom ramen för gällande lagar, kollektivavtal och anställningsavtal. Psykologförbundet anser att frivillighet vad gäller semesterförläggning alltid ska vara den första lösningen, och att frivilligheten ska löna sig genom ekonomisk ersättning. Denna går dock inte att sätta ett centralt pris på, den är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven. Kontakta därför i första hand din lokala fackliga företrädare, alternativt medlemsrådgivningen om du överväger att ändra din semester.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...