2020-04-22

När har jag rätt att få min semesterledighet?

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i kollektivavtal som varierar beroende på var du är anställd. Allmänt är det så att arbetsgivaren har sista ordet vad gäller förläggning av huvudsemestern. Samtidigt är arbetsgivaren skyldig att ta stor hänsyn till medarbetarnas önskemål, men även verksamhetens behov kan påverka förläggningen av semesterledigheten.

Anställning i kommun eller region

Är du anställd i kommun eller region så är huvudregeln enligt kollektivavtalet AB att arbetsgivaren ska eftersträva att ge dig en sammanhängande ledighetsperiod av minst fyra veckor under semesterperioden juni-augusti, eller om det inte är möjligt av verksamhetsskäl även under maj och september. Uttrycket eftersträva innebär att om arbetsgivaren vill förlägga semestern på något annat sätt så är det möjligt, men det måste finnas tydliga skäl för det. AB avviker här från semesterlagen som anger ett krav på fyra sammanhängande veckors huvudsemester. Enligt AB är det alltså möjligt att både dela upp huvudsemestern i mindre delar och utsträcka semesterperioden till maj och september, men möjligheten ska hanteras restriktivt och arbetsgivaren måste i första hand försöka lösa frågan på annat sätt.

Om förläggningen av huvudsemestern ska göras under övrig del av året (oktober – april) krävs en helt frivillig överenskommelse med dig som medarbetare, eller att det finns en lokal överenskommelse mellan facket och din arbetsgivare.

Privat anställning

Om du är anställd i privat verksamhet gäller i de flesta fall semesterlagens bestämmelser. I vissa fall kan kollektivavtalet innehålla regler, om din arbetsgivare tillämpar ett sådant. Du behöver alltså kontrollera om kollektivavtal finns och i så fall om det innehåller några regler om förläggningen av huvudsemestern. Semesterlagens bestämmelser utgår ifrån att huvudsemestern ska förläggas till perioden juni – augusti med minst fyra sammanhängande veckor, men om arbetsgivaren har särskilda skäl så kan de fyra veckorna förläggas utanför perioden juni-augusti. Att viktiga samhällsintressen, som t.ex. sjukvården, ska fungera kan utgöra sådana särskilda skäl.

Statlig anställning

Här gäller semesterlagens bestämmelser, se ovan under Privat anställning.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...