2020-04-22

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I vissa ”särskilda” fall kan den tiden istället vara en månad. Ett sådant skäl kan vara corona, men detta gäller inte generellt utan måste bedömas av varje arbetsgivare och verksamhet för sig.

Fråga din närmaste chef, eller din fackliga företrädare om du undrar över hur man hanterar detta just där du arbetar.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...