2020-04-01

Uppmuntrar förbundet till arbete utan lön?

Coronakrisen och dess omfattning har överraskat alla. Många medlemmar, såväl anställda som studenter och egenföretagare har på kort tid vänt sig till oss med frågor om vad som gäller i de fall man på ideell basis vill hjälpa till. Vi har valt att belysa dessa frågor utifrån flera perspektiv, såväl professionsjuridiska som arbetsrättsliga, men också ur ett etiskt perspektiv. 

Förbundet vill ge den medlem som beslutar sig för att göra en ideell insats vägledning i de regler som gäller på området.  Det finns mycket begränsade möjligheter för en psykolog att arbeta på frivillig basis utan att det betraktas som hälso- och sjukvård. Det är alltså viktigt att tänka igenom vilka regler som gäller även när man gör en ideell insats. Frågan är komplicerad för en psykolog som har sitt legitimationsansvar att ta hänsyn till.

Alla medlemmar måste själva få ta ställning till om de önskar göra en ideell insats i den kris som nu råder.

Förbundet har publicerat en vägledning till de psykologer som vill arbeta på frivillig basis så att de kan göra det på rätt sätt, under rätt förutsättningar och med beaktande av de risker det i vissa fall kan medföra. Denna rådgivning står inte i motsatsförhållande till de frågor som vi driver gällande bättre villkor för psykologer, bland annat lön.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...