2021-03-17

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i gruppen med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Även en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt finns med i riskbilden. Men vilka skyldigheter har arbetsgivaren egentligen och vilka är dina rättigheter som gravid?

Rätten att få arbeta hemifrån från en viss vecka in i graviteten saknas i lag och kollektivavtal men flera lagar och förordningar samspelar här och ger dig som gravid arbetstagare ett visst skydd i denna fråga.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv finns vissa föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut och som styr vad arbetsgivare ska göra. Främst kommer kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete i fokus. Det arbetet behöver dock kompletteras med två andra föreskrifter. Den ena om smittrisker i arbetet, som bland annat innebär att riskbedömningar behöver göras utifrån risken att bli smittat. Den andra berör arbetsgivarens ansvar att skydda gravida och ammande arbetstagare.

Innan detta utvecklas närmare kan det vara bra att känna till att något lagkrav som tvingar anställda eller arbetssökanden att berätta om sin graviditet, saknas, med undantag för vissa mycket specifika situationer. Det gör å andra sidan att arbetsgivare inte kan ta sitt arbetsmiljöansvar ur denna aspekt om dessa inte känner till att medarbetare faktiskt är gravida. Det faller sig dock naturligt att för eller senare informera arbetsgivaren om graviditeten. Och här spelar ytterligare en lag in. I diskrimineringslagen regleras bland annat skyddet för gravida arbetstagare mot att diskrimineras i arbetslivet av anledningar som har med graviditeten att göra.

Utifrån det ovan beskrivna kan följande sammanfattas. När väl arbetsgivaren fått kännedom om arbetstagarens graviditet ska en undersökning av arbetsmiljön göras och likaså en riskbedömning ske. Åtgärder ska vidtas i det fall undersökningen visar på risker för att gravida och ammande upptäcks. Som riskfaktorer nämns även smittämnen i arbetsmiljöverkets föreskrift. I första hand ska riskerna undanröjas. Om det inte är möjligt kan andra åtgärder vara berättigade. Tilläggas kan också att ”kvinnan får inte sysselsättas i förvärvsarbete så länge riskerna /…/ finns kvar”. Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida här också att undvika sociala kontakter.

Vad kan du som gravid göra?
Till att börja med bör du ta upp detta med närmaste chef för att se över möjligheterna att arbeta hemifrån fram till föräldraledighetens början. Om det inte är möjligt behöver arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet se över, i synnerhet just din arbetsmiljö.

Vill arbetsgivaren inte agerar i frågan så bör du i första hand vända dig till ditt skyddsombud som har långtgående möjligheter att agera i frågan. Att utan arbetsgivarens medgivande arbeta hemifrån är inte att rekommendera då det kan medföra negativa arbetsrättsliga konsekvenser.  Du kan också vända dig till din eventuella psykologförening lokalt eller till förbundets medlemsrådgivning för att se om ytterligare steg kan vara på sin plats så som kontakter med din arbetsgivare för att värna om din trygghet och arbetsmiljö som gravid.  För mer information ber vi dig att kontakta Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-03-17

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i gruppen med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...