2021-12-07

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Även en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt finns med i riskbilden. Men vilka skyldigheter har arbetsgivaren egentligen och vilka är dina rättigheter som gravid?

Som gravid anses du tillhöra en särskilt skyddsvärd kategori arbetstagare och ska därför hanteras på ett särskilt sätt ur arbetsmiljöperspektiv. Här aktualiseras några av de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut och som styr vad en arbetsgivare ska göra. I första hand handlar det om att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men det arbetet behöver kompletteras med ett par andra föreskrifter. Den ena handlar om smittrisker i arbetet, som bland annat innebär att riskbedömningar behöver göras utifrån risken att bli smittad. Den andra gäller arbetsgivarens ansvar att skydda gravida och ammande arbetstagare.

Det är bra att känna till att något krav enligt lag som tvingar anställda eller arbetssökande om att berätta om sin graviditet saknas. Men, samtidigt så kan inte en arbetsgivare ta sitt arbetsmiljöansvar om hen inte känner till att en anställd är gravid. Det faller sig därför naturligt att du som anställd för eller senare informerar din arbetsgivare om graviditeten. Här är det också bra att känna till att det finns en lag som skyddar dig som gravid mot att diskrimineras i arbetslivet av anledningar som har med graviditeten att göra. 

Med bakgrund i ovanstående gäller följande. När väl arbetsgivaren fått kännedom om din graviditet ska din arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Vid riskbedömningen ska hänsyn tas till arten, graden och varaktigheten av exponeringen. Om undersökningen visar på risker för gravida att utsättas för smitta ska åtgärder vidtas. Detta ska ske enligt en åtgärdstrappa, där risker i första hand ska undanröjas. Vad går att förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt den gravida? Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att erbjuda den gravida andra arbetsuppgifter. Här bör särskilt beaktas möjligheten att arbeta hemifrån. I absolut sista hand är personlig skyddsutrustning den åtgärd som kan tas till.

Enligt nu gällande rekommendationer kan du som är gravid och fullvaccinerad eller har haft Covid-19 vara på arbetsplatsen, även efter vecka 20, men enligt beslut från Arbetsmiljöverket ska du som gravid inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter sjuka i Covid-19.

Vad kan du som gravid göra?
Till att börja med bör du ta upp detta med närmaste chef så att en undersökning av din arbetsmiljö kan ske. Vill arbetsgivaren inte agera i frågan bör du i första hand vända dig till ditt skyddsombud för råd och stöd. Skyddsombudet har också möjlighet att agera i frågan för din räkning.

Du bör inte på eget bevåg, utan arbetsgivarens medgivande, arbeta hemifrån då det kan medföra negativa arbetsrättsliga konsekvenser.

För råd och stöd kan du även vända dig till din lokala Psykologförening eller förbundets medlemsrådgivning. För mer information om aktuella rekommendationer, kontakta Folkhälsomyndigheten.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...