2021-03-16

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer anställda i både offentliga och privata verksamheter erbjudas möjligheten att vaccinera sig. Vårdanställda hör till de grupper som kommer sannolikt också att få erbjudandet tidigare än många andra i befolkningen. Vad är det då som gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

Till att börja med kan man konstatera att pandemin är en unik händelse som vi inte varit med om på hundra år. Av naturliga skäl finns därför inte vägledande avgöranden kring vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har. Inte heller finns i dagsläget vägledande myndighetsrekommendationer.

Det finns ett grundlagsfäst skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmännas sida. Detta gäller också att bli tvingad att vaccinera sig. Sjukvårdspersonal som arbetar för regioner och kommuner kan inte tvingas av arbetsgivaren att vaccinera sig. Även om den här regeln inte direkt gäller privata arbetsgivare är det ändå inte sannolikt att en arbetsgivare i en privat verksamhet kan tvinga de anställda att vaccinera sig.

En arbetsgivare, oavsett offentlig eller privat, skulle däremot möjligen kunna tänkas vilja omplacera en ovaccinerad anställd efter att ha gjort en bedömning av en faktisk smittorisk i verksamheten där en omplacering i så fall ska vara en både adekvat och proportionerlig åtgärd. Det bör kunna krävas att innan en sådan åtgärd vidtas, andra mindre ingripande alternativ för att hantera smittorisken prövas. Då kan det röra sig om exempelvis att använda skyddsutrustning eller hemarbete.  Det är inte uteslutet att en omplacering kan vara möjlig, men det måste ske utifrån de allmänna regler som gäller för omplaceringar även av andra orsaker.

Nyheter

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-03-17

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i gruppen med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-03-16

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer anställda i både offentliga och privata verksamheter...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...