2021-10-18

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har släppts och vi har alla fått erbjudande om att vaccinera oss mot Covid-19. Men vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering? Vilka lagar och regler finns? Kan min arbetsgivare tvinga mig att vaccinera mig? Kan jag bli omplacerad om jag inte vaccinerar mig?

Till att börja med kan man konstatera att pandemin är en unik händelse som vi inte varit med om på hundra år. Av naturliga skäl finns därför inte vägledande avgöranden kring vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har nu de flesta restriktioner för personer som har vaccinerat sig släppts, med undantaget om att fortsatt stanna hemma och testa sig vid symptom, medan de som inte är vaccinerade fortsatt ska hålla avstånd och undvika kontakter med personer i riskgrupp.

Det finns ett grundlagsfäst skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmännas sida. Detta gäller också att bli tvingad att vaccinera sig. Sjukvårdspersonal som arbetar för regioner och kommuner kan inte tvingas av arbetsgivaren att vaccinera sig. Även om den här regeln inte direkt gäller privata arbetsgivare är det ändå inte sannolikt att en arbetsgivare i en privat verksamhet kan tvinga de anställda att vaccinera sig. Däremot kan din arbetsgivare fråga dig om du är vaccinerad – men du är inte skyldig att svara.

Arbetsgivaren har dock ett ansvar för att vidta alla åtgärder som behövs för att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall, vilket innebär att smittorisken löpande ska riskbedömas. Dessutom har många av de verksamheter som våra psykologer arbetar inom ett vårdgivaransvar vilket innebär att det av verksamhetsskäl, exempelvis patientsäkerhet, kan anses befogat att uppställa krav på att enbart vaccinerad personal arbetar inom dessa verksamheter.

Detta innebär att en arbetsgivare, oavsett offentlig eller privat, möjligen skulle kunna tänkas vilja omplacera en ovaccinerad anställd efter att ha gjort en bedömning av en faktisk smittorisk i verksamheten. En omplacering ska i så fall vara en både adekvat och proportionerlig åtgärd. Det bör kunna krävas att innan en sådan åtgärd vidtas, andra mindre ingripande alternativ för att hantera smittorisken prövas. Då kan det röra sig om exempelvis att använda skyddsutrustning eller hemarbete.  Det är inte uteslutet att en omplacering kan vara möjlig, men det måste ske utifrån de allmänna regler som gäller för omplaceringar även av andra orsaker.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...