2020-03-24

Vad gör jag om min arbetsgivare hänvisar till att Coronaviruset är klassat som allmänfarlig sjukdom och vill jag ska få ”smittbärarpenning” istället för lön?

Om arbetsgivaren hänvisar till att Coronaviruset är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och kräver att tjänsteman ska avhålla sig från arbetet på grund av risk för överförande av smitta, utan lön, men i stället få så kallad ”smittbärarpenning” från Försäkringskassan, ska det bedömas i varje enskilt fall.

Smittbärarpenning kan utbetalas till arbetstagare som kan arbeta, men som inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Den som inte kan arbeta kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Smittbärarersättning regleras i 46 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). För att ha rätt till smittbärarpenning behöver arbetstagaren ha ett läkarintyg som visar att en inte får arbeta med anledning av risken för smitta. 

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...