2020-03-24

Vad händer om jag åker på semester till ett drabbat område och blir sjuk?

Om du åker på semester till en ort där coronaviruset förekommer i stor omfattning, till exempel ett område som UD avråder resor till, kan det ifrågasättas om en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön efter dag 14 om arbetstagaren insjuknar i coronavirus.

I flera kollektivavtal finns en reglering som innebär att en arbetstagare som själv har orsakat sin arbetsoförmåga inte äger rätt till sjuklön efter dag 14. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt att arbetstagaren åker till aktuella områden för att bestämmelsen i kollektivavtalet ska aktualiseras, utan att det krävs ett aktivt vållande för bestämmelsen ska tillämpas. Kontrollera ditt kollektivavtal om sådan reglering finns.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...