2020-04-02

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag (karensdag)?

För att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 slopas karensavdraget tillfälligt så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. 

Försäkringskassan betalar ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter inkommen ansökan från den försäkrade. 

Detta gäller i nuläget från och med den 11 mars till och med den 30 september 2020. Regeringen har föreslagit (i sept. -20) en förlängning till den 31 december 2020. 

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...