2020-04-02

Vad innebär slopat krav på läkarintyg?

För att minska risken att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation kan den som är sjuk vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön och arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön. Detta gäller för all form av sjukdom, inte bara just covid-19.

Riksdagen ska godkänna detta förslag den 2 april men det ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars 2020 tills vidare. 

Information gällande slopat krav på intyg vid vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats. 

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...