2020-03-24

Vad innebär smittskyddslagen?

Smittskyddslagen innebär bland annat om du vet eller har anledning att misstänka att du bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare (3 kap. 1 § 1 st. smittskyddslagen).

En smittskyddsläkare får också besluta om en person som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta ska hållas i karantän (3 kap. 9  § 1 st. smittskyddslagen). Smittskyddsläkaren har även möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om att isolera en smittad person (5 kap. 1 § smittskyddslagen).

Den aktuella lagstiftningen medför inte några rättigheter för en arbetsgivare utan reglerar endast förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. Frånvaro från arbetet på grund av beslut om karantän eller isolering enligt denna lag är lovlig frånvaro som inte kan läggas till grund för några arbetsrättsliga åtgärder.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...