2020-03-24

Vad kan arbetsgivaren göra om en stor del av personalen blir sjuka?

Det finns olika regler i både lagstiftning och kollektivavtal som en arbetsgivare kan tänkas använda för att verksamheten ska kunna fortgå vid stor personalfrånvaro. I grunden handlar det om arbetsgivarens arbetsledningsrätt, men det finns regler i både lag och avtal som ger begränsningar. 

Arbetsgivaren kan förändra och utöka arbetstiderna inom ramen för lagstiftningen, det kan då handla om att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid. I många fall kan de behöva förhandla med facket innan förändringar genomförs. Det kan också vara så att arbetsgivaren vill återkalla en redan beviljad semester, omplacera personalen eller beordrar dig att vikariera för den som är sjuk och det kan medföra att du får utföra andra arbetsuppgifter än sina vanliga (se om det edan). Förändringar som gäller arbetsuppgifter och/eller arbetsplats bör alltid göras efter dialog med dig och vara frivilliga. Psykologförbundet anser att du som psykolog behövs för dina ordinarie arbetsuppgifter i verksamheten och att det är mycket viktigt att tillvarata den psykologkompetens som finns.  Det är också viktigt att din arbetsgivaren tar hänsyn till vilken kompetens du har och inte ger andra arbetsuppgifter än som du faktiskt kan utföra. Det är särskilt viktigt eftersom du som legitimerad har ett ansvar under din legitimation. 

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...