2020-03-24

Vad kan arbetsgivaren göra om en stor del av personalen blir sjuka?

Det finns olika regler i både lagstiftning och kollektivavtal som en arbetsgivare kan tänkas använda för att verksamheten ska kunna fortgå vid stor personalfrånvaro. I grunden handlar det om arbetsgivarens arbetsledningsrätt, men det finns regler i både lag och avtal som ger begränsningar. 

Arbetsgivaren kan förändra och utöka arbetstiderna inom ramen för lagstiftningen, det kan då handla om att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, eller återkalla en redan beviljad semester. Det kan också vara så att arbetsgivaren vill omplacera personalen (se närmare om det nedan). 

Om någon är sjuk kan arbetsgivaren också beordra en anställd att vikariera för den som är sjuk och det kan medföra att man får utföra andra arbetsuppgifter än sina vanliga. 

Nyheter

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-03-17

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i gruppen med förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-03-16

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer anställda i både offentliga och privata verksamheter...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...