2020-04-20

Hur ska en omplacering förhålla sig till PTP-föreskriften?

En PTP-tjänst är inte längre en PTP-tjänst om inte PTP-föreskriften är uppfylld. En viktig förutsättning är att PTP-handledningen fortgår med en timme i veckan av handledare som arbetat som legitimerad psykolog i minst 3 år. Om din ordinarie PTP-handledare blir sjuk kan en annan psykolog som uppfyller de kraven gå in och ge handledning under tiden. Gå noggrant igenom även följande aspekter med din chef och med din PTP-handledare.

  • Hur mycket avviker de tillfälliga arbetsuppgifterna utifrån de krav som ställs på psykologexamen? I vilken mån kan de passa in i Individinriktat respektive Övrigt psykologarbete? Även om Socialstyrelsen har uttryckt att de kommer att ta hänsyn till pandemin så kan de inte göra avkall på de kompetenskrav som ställs i samband med legitimationsbeslut.
  • En förflyttning till en annan arbetsplats ska enligt föreskrifterna pågå under minst fyra månader motsvarande heltid för att få räknas in i PTP:n. Var därför uppmärksamma på om en kortare förflyttning medför att den tiden inte räknas in och PTP:n behöver förlängas.
  • Om en förflyttning genomförs där man kan befara att en förlängning kommer att behövas, så bör man begära av arbetsgivaren att denne garanterar att en förlängning av anställningen kommer att ske.
Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...