2020-04-20

Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?

Ja, det finns möjligheter för arbetsgivaren att göra det. Som omplacering betraktas både en förändring av dina arbetsuppgifter och en förflyttning till en annan arbetsplats. Det är mycket viktigt att tänka på att man aldrig ska säga nej till att följa arbetsgivarens direktiv om en omplacering utan att ha varit i kontakt med facket först. Orsaken till det är att en i vissa fall kan riskera sin anställning om man inte följer arbetsgivarens direktiv. Det finns framförallt tre olika omplaceringssituationer: 

  1. En omplacering som inte innebär en viktigare förändring av dina arbets- eller anställningsförhållanden kan arbetsgivaren besluta om ensidigt och den behöver inte heller förhandlas med psykologförbundet som facklig organisation. Här är det fråga om smärre förändringar för dig. 
  2. En omplacering som innebär viktigare förändring för dig ska förhandlas med facket. Med viktigare förändringar avses till exempelvis att en får arbetsuppgifter som t.ex. kräver avsevärt längre resväg, arbetsuppgifter med nytt ansvar/befogenheter och/eller arbetsuppgifter som ligger utanför vad en psykolog i normalfallet förväntas arbeta med.  
  3. Om arbetsgivaren vill förändra dina arbetsuppgifter i grunden kan det vara så att ni måste komma överens om det innan arbetsgivaren får göra förändringen. Arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta om sådant, eftersom det är att se som en ändring av det enskilda anställningsavtalet, vilket ju kräver att båda parter är överens för att kunna genomföras. Du bör ta kontakt med facket och diskutera situationen om en sådan genomgripande förändring blir aktuell. 

Utöver de här allmänna reglerna rörande omplaceringar, behöver du också tänka på att en omplacering kan påverka din PTP. Läs därför också de FAQ-frågor som särskilt berör PTP-tjänstgöringen.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...