2020-04-20

Påverkas Socialstyrelsens bedömning av legitimationsansökningar pga pandemin?

PTP-psykologers fysiska möten med klienter minskar på grund av pandemin vilket får till följd att PTP-föreskriften inte kan följas. Hur kan då PTP-tjänstgöringen komma att bedömas av Socialstyrelsen? Psykologförbundet har diskuterat den uppkomna situationen ingående med Socialstyrelsen. Frågan är komplex. Diskussionerna har varit öppna och förda med respekt för professionen.

Här ser du Socialstyrelsens svar på hur de ser på tillämpningen av PTP-föreskriften när det gäller följderna av pandemin, och hur de kan komma att bedöma legitimationsansökningar:

"Många yrkesgrupper vill ha förhandsbesked om hur vi kommer att bedöma legitimationsansökningar under pandemin och det har vi full förståelse för, men vi kan inte ge förhandsbesked. Vi kan säga att vi kommer att ta hänsyn till de förändringar som pandemin innebär för exempelvis en PTP, så långt det är möjligt, men exakt i detalj hur vi kommer att bedöma går inte att säga. En annan svårighet är att ingen vet hur länge det kommer att pågå. 

Vår inställning är att kompetenskraven i föreskriften ska uppfyllas. Vi har ingen möjlighet att ändra på kompetenskraven. 

Vi kommer, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till regelverket, att vara generösa i våra bedömningar med anledning av covid-19"

Förbundet följer frågan noga och kommer att ha uppföljningssamtal med Socialstyrelsen under våren.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...