2020-04-20

Vad är viktigt att tänka på vid omplacering under PTP-tjänstgöring?

Om din arbetsgivare skulle vilja omplacera dig finns det några saker att tänka på som du bör diskutera med både din chef och din PTP-handledare: 

  • Vilka arbetsuppgifter förväntas du utföra? 
  • Vad händer med dina befintliga arbetsuppgifter? 
  • Patientsäkerhet? Ligger de nya arbetsuppgifterna inom din yrkeskompetens. Som PTP-psykolog har du en skyldighet att bara utföra arbetsuppgifter som du har kompetens för, eller annorlunda uttryckt, enbart arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde.  
  • Hur länge ska dessa nya arbetsuppgifter utföras? Det är viktigt att en begränsning i tid finns för förändringen. 
  • Omkostnader – längre resväg t.ex. Hur ska de lösas? 
Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...