Frågor & svar gällande Covid-19 för dig som anställd

Här nedan kan du se alla frågor och svar för dig som anställd. <br>Du kan också filtrera frågorna genom att klicka på pilen i fältet nedan.

Visa

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Kategorier: Anställd

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Kategorier: Anställd

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester...

Kategorier: Resor och semester

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i...

Kategorier: Resor och semester

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I...

Kategorier: Resor och semester

Vad innebär den tillfälliga åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

2020-04-02

Med start den 1 april tar staten hela kostnaden för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har. Dett...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär slopat krav på läkarintyg?

2020-04-02

För att minska risken att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag (karensdag)?

2020-04-02

För att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 slopas karensavdraget tillfälligt så at...

Kategorier: Lön och ersättning

Har jag rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

2020-04-02

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av...

Kategorier: Lön och ersättning, Anställningsvillkor

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

2020-04-02

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Kategorier: Lön och ersättning

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

2020-04-02

Vid oroliga tider är trygghet vid ofrivillig arbetslöshet extra viktigt. Som medlem i Sveriges...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad händer med korttidsstödet om arbetsgivaren går i konkurs?

2020-04-02

Sedvanliga regler om lönegaranti vid konkurs gäller även när en arbetsgivare beviljats stöd för...

Kategorier: Arbetsgivarens ansvar, Lön och ersättning, Anställningsvillkor

Omfattar reglerna om korttidsarbete även uppsägningstid?

2020-04-02

Under år 2020 kan arbetsgivare få stöd för korttidsarbete även för uppsagd personal. Centrala...

Kategorier: Anställningsvillkor

Uppmuntrar förbundet till arbete utan lön?

2020-04-01

Coronakrisen och dess omfattning har överraskat alla. Många medlemmar, såväl anställda som...

Kategorier: Övriga frågor, Förtroendevald

Påverkar korttidsarbete rätten till a-kasseersättning?

2020-03-27

Den som har en heltidsanställning och går ned i arbetstid och lön enligt bestämmelserna om...

Kategorier: Lön och ersättning

Påverkar korttidsarbete min SGI (sjukpenninggrundande inkomst)?

2020-03-27

Om korttidsarbete införs på din arbetsplats inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-03-27

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Kategorier: Arbetsförkortningar och varsel, Lön och ersättning, Egenföretagare