Covid-19: Information för dig som är egenföretagare

 

Har du frågor som du inte får svar på i vår sammanställning av frågor & svar längre ner på sidan? 

Kontakta medlemsrådgivningen så hjälper vi dig.

E-post: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 400
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00

Bland de åtgärder som beslutats och som berör egenföretagare är följande.

  • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
  • Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp
  • Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
  • Anstånd med skatteinbetalningar
  • Utökad avsättning till periodiseringsfond
  • Statlig lånegaranti till små och medelstora företag
  • Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
Frågor & svar för dig som egenföretagare

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

2020-11-26

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-11-26