2020-03-25

Avtalsrörelsen uppskjuten

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktober då man saknar förutsättningar att kunna slutförhandla i nuläget. Det innebär att något ”lönesättande märke” inte kommer kunna finnas förrän tidigast under hösten. Alla Sveriges Psykologförbunds avtal är utan centralt framförhandlade löneutrymmen (s.k. sifferlösa avtal). Att det saknas ett märke gällande löneökningarnas storlek som kommer från den exportinriktade industrin ska därför i normalfallet inte påverka löner och villkor för psykologer oavsett sektor och bransch.

I många kommuner och regioner är löneöversynerna på väg att avslutas. Ett fåtal befinner sig dock fortfarande i startgroparna. Förfrågningar har inkommit från arbetsgivare om att flytta fram löneöversyner. Sveriges Psykologförbund kan göra enskilda överväganden utifrån de förutsättningar arbetsgivaren har för att genomföra en löneöversyn i nuläget.

Nyheter

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...

Förstärkt arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer

2020-04-02

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagar...

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

2020-03-25

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att...

Avtalsrörelsen uppskjuten

2020-03-25

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktobe...

Vårdens egenföretagare får ingen krishjälp

2020-03-25

Dagens Medicin skriver idag om hur vårdföretagares villkor hårdnat över natt då inplanerade besök...