2020-03-25

Avtalsrörelsen uppskjuten

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktober då man saknar förutsättningar att kunna slutförhandla i nuläget. Det innebär att något ”lönesättande märke” inte kommer kunna finnas förrän tidigast under hösten. Alla Sveriges Psykologförbunds avtal är utan centralt framförhandlade löneutrymmen (s.k. sifferlösa avtal). Att det saknas ett märke gällande löneökningarnas storlek som kommer från den exportinriktade industrin ska därför i normalfallet inte påverka löner och villkor för psykologer oavsett sektor och bransch.

I många kommuner och regioner är löneöversynerna på väg att avslutas. Ett fåtal befinner sig dock fortfarande i startgroparna. Förfrågningar har inkommit från arbetsgivare om att flytta fram löneöversyner. Sveriges Psykologförbund kan göra enskilda överväganden utifrån de förutsättningar arbetsgivaren har för att genomföra en löneöversyn i nuläget.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...