2020-04-20

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot är mörkertalet för de som drabbats av psykisk ohälsa, eller fått förvärrade problem, stort. Veckan som gick presenterade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin en prognos om effekterna på psykisk hälsa utifrån coronapandemin kompletterat med ett antal råd till beslutsfattare.

Den ökade risken på både kort och lång sikt är ingen överraskning för psykologer men det är oerhört viktigt att samhället förstår effekterna på den psykiska hälsan av den situation vi befinner oss i. Min önskan är att man borde belysa det ännu mer.

Det finns ett stort engagemang bland psykologer att hjälpa till i denna akuta kris. Krisen kommer emellertid att lägga sig, även om vi inte vet när. Det som däremot inte lägger sig är de psykiska problem som kommer som en effekt av pandemin.

Vi kommer antagligen att se en ökning av PTSD bland både vårdpersonal och patienter som genomgått intensivvård. Vi kommer att se effekter för barn och unga som isolerats mer, särskilt i de fall där det förekommer våld i hemmet. Inte minst kommer vi att se effekter av att många förlorar arbetet och ekonomin havererar. Det kommer att drabba både barn och vuxna.

Det ska bli skönt att andas ut när pandemin avtar men det krävs en beredskap att hantera följderna för den psykiska hälsan. Även om man idag ror med alla åror inom hälso- och sjukvården för att hantera den akuta situationen måste vården ta ansvar för att hantera de psykologiska konsekvenserna. Den beredskapen måste skapas nu och där kommer psykologer att ha en oerhört viktig roll.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...