2020-04-02

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och inte heller alla verktyg att hantera situationen. I Sverige är vi ovana vid stora samhällskriser och har ofta blivit överraskade oavsett om det handlar om stora bränder, finanskriser eller terrorattacker i centrala Stockholm. Vår beredskap är tillräcklig vilket innebär att vi nu får lösa problemen dag för dag.

Redan 2015 antogs agenda 2030 där länder, tillsammans och var för sig, lovade att arbeta med hållbar utveckling. För att kunna få en hållbar utveckling krävs beredskap och motståndskraft. Ett motståndskraftigt samhälle kan stå emot och begränsa sådant som pandemier, klimatförändringar, attacker mot elförsörjning, nät och webbplatser samt påverkansoperationer som används för att forma opinion, splittra och destabilisera. 

Jämlika, öppna och demokratiska samhällen skapar en god motståndskraft. En förståelse hos befolkningen för att vi kan utsättas för omfattande kriser, en tillit till samhället och till vår demokrati och en känsla av delaktighet samt en vilja att bidra är fundamentalt. Jag är glad att man i Sverige har valt att, så långt möjligt är, inte bemöta pandemin med tvång och lagar utan med att få människor att med ansvar ändra sitt beteende. På lång sikt tror jag att det är mer hållbart. Ett motståndskraftigt och hållbart samhälle handlar om hur vi beter oss och hur vi tar ansvar för varandra.

Psykologer är experter på beteende och min förhoppning är att man drar nytta av psykologer och psykologisk kunskap i arbetet med att skapa det hållbara och motståndskraftiga samhälle som vi behöver. Psykologers kunskap bör användas av många av de ansvariga myndigheterna, som den nya myndigheten för psykologiskt försvar, myndigheten för samhällsskydd och beredskap och folkhälsomyndigheten. Jag lovar att det kommer att ge det lyft som behövs i arbetet!

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...