2020-04-17

Råd till dig som vill börja med online-behandling

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt, vilket innebär en del utmaningar. Behandlingar och möten sker på andra sätt än vanligt under pandemin, till exempel digitalt. Vad innebär online-behandling? Vad händer med min roll som psykolog? Vad ska jag tänka på? Vad behöver jag? Vi ställde några frågor till Kristofer Vernmark, initiativtagare till nätverket Digitala psykologer och Affärsområdeschef på Psykologpartners.

Krister Vernmark Digitala psykologer

Vad ska jag som psykolog tänka på när jag börjar med online-behandling?

De vanligaste sätten att jobba med online-behandling är via videosamtal och internetbehandlingsprogram (IKBT-program). Tänk på att båda sätten innebär att du som psykolog behöver lära dig hur du bäst levererar din behandling i ett digitalt format. För IKBT-program finns det specifika utbildningar där du lär dig mer om metoden och färdigheter kopplat till den, till exempel stöd i textformat, och det är i de flesta fall ett krav för att börja arbeta som IKBT-behandlare. För videosamtal är det också viktigt att förstå formatet och de likheter och skillnader som det innebär jämfört med att träffa sin patient på en fysisk mottagning. 

Vad behöver jag för tekniska hjälpmedel?

För att komma igång med videosamtal behöver du en säker lösning med krypterad överföring och stark autentisering. För att komma igång med IKBT behöver du tillgång till behandlingsprogram i en säker och användarvänlig digital lösning för att förmedla internetbehandling. Här finns mer information från förbundet gällande tekniska hjälpmedel  

Behöver jag utbildning?

För IKBT-behandling är det standard med 1 - 2 dagars utbildning där man bland annat lär sig de specifika program man ska arbeta med, vad forskningen säger om metoden, färdigheter vid textkommunikation och hur rollen som psykolog blir annorlunda mot att träffa sin patient på en fysisk mottagning. Vid videobehandling finns det stora likheter med hur många psykologer vanligtvis arbetar, vilket kan göra det lätt att komma igång med. Samtidigt är det också en risk att man inte förstår de specifika för- och nackdelarna med formatet, vilket gör att vi ändå rekommenderar att den som börjar ha sina behandlingssamtal via video också utbildar sig och läser in sig på området för att veta hur man bäst använder videoformatet.

Innebär online-terapi några utmaningar?

Distansformatet kan vara en utmaning och upplevas som svårt i början för den som lägger stor vikt vid att det personliga mötet med en psykolog bör ske på en fysisk mottagning eller som upplever sig arbeta med nyanser och detaljer i kroppsspråk i sina behandlingar som bara går att fånga upp i en ”live”-kontakt.

En annan utmaning är att när man som psykolog startar upp arbetet med IKBT-program och textbaserad kommunikation kan det kännas jobbigt i början att den egna rollen i förändringsarbetet tonas ner, innehållet i kommunikationen med patienten förändras och insatser görs mer vid behov.

För de som tidigare sett sig själva som det främsta verktyget i terapin är det en tuff insikt att det kan fungera väldigt bra även vid minimal interaktion med en behandlare, men att det då främst handlar om behandlingar där det finns färdiga program som förmedlas via text, film och annat färdigt innehåll som behandlaren guidar patienten igenom. 

Vilka juridiska aspekter ska jag tänka på?

I grunden är det samma lagar och regler som gäller för behandling på distans som när du träffar din patient på en fysisk mottagning. I vissa fall kan det vara oklara regelverk, till exempel om behandlaren sitter i Sverige och patienten är boende i annat land utanför EU. Rekommendationen är att kolla upp vad som gäller i de fall man som behandlare är osäker. 

Hur ser jag till att samtalet/terapin sker på ett säkert sätt?

För det första behöver du se till att ha en teknisk lösning som uppfyller de krav som finns. Sedan finns det andra aspekter som att ha samtalet på en plats där andra inte kan se eller höra det som sägs, företrädesvis genom att genomföra samtalet i ett avskilt rum med hörlurar. För lösningar som lagrar information, till exempel text som patienten själv skriver in i övningar och vid textkommunikation, krävs det dessutom att informationen hanteras på liknande sätt som vid digitala journalsystem. 

Vad säger forskningen om online-terapi?

Det finns snart tjugo års forskning på IKBT-behandling och Sverige är världsledande inom forskningsfältet. IKBT har visat sig effektivt vid en mängd olika sorters problematik, exempelvis flera olika sorters ångestproblematik och depression, och det finns numera tillgängligt via både regionalt driven och privat hälso- och sjukvård över hela landet.

Forskargrupper över hela världen producerar forskning som publiceras dagligen, så nya rön kommer löpande inom det här området. Två viktiga aspekter att tänka på vid uppstart av en IKBT-behandling är att den behöver föregås av en bedömning, samt att behandlingen behöver ske med stöd av en behandlare med god kunskap om IKBT och internetbehandling. 

Vad gäller videobehandling finns det också en längre tradition av forskning, främst i USA vid PTSD-problematik. Även om det inte finns forskning i samma utsträckning och med samma kvalitet som vid IKBT, finns det en mängd studier som visar att det går att få goda resultat även i detta format. I båda formaten har det även visat sig att patienter och behandlare upplever en lika god allians i det digitala formatet som när man träffas på en mottagning.

I och med att videoformatet i så stor utsträckning liknar upplägget i en behandling som sker via fysiska träffar på en mottagning så är det mycket vi vet från vår långvariga forskningstradition inom psykoterapi som med största sannolikhet går att överföra till videoformatet. 

Är det någon behandlingsform som lämpar sig bättre eller sämre för online-terapi?

Majoriteten av all forskning som gjorts inom området har varit på KBT-behandling via digitala kanaler, så det är definitivt det vi vet mest om. Däremot finns det även forskning på andra terapeutiska inriktningar som exempelvis psykodynamisk terapi, IPT och MI som visar att det går att arbeta med flera sorters terapeutiska metoder i digitala format. 

Hur hittar jag bra information och stöd om online-behandling?

Gå med i nätverket Digitala psykologer. Nätverket har bland annat en Facebookgrupp där det pågår diskussioner, samt delas material och kunskap, som är till hjälp för de psykologer som precis startat upp med online-behandling eller redan arbetar digitalt och vill föra dialog med andra som arbetar på liknande sätt.  

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...