2020-03-20

Så påverkas Psykologförbundets verksamhet av covid-19

Sveriges Psykologförbund ger rådgivning och service som vanligt men våra svarstider kan komma att vara längre än de brukar. Möten, kurser och föreläsningar blir digitala under våren.

Sveriges Psykologförbund följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som har till syfte att minska spridningen av covid-19 i samhället. I enlighet med myndighetens uppmaning från 16 mars arbetar medarbetare på förbundet hemifrån om inte annat överenskommits.

Vår verksamhet är igång och vår rådgivning och våra servicefunktioner har öppet som vanligt men det kan hända att det uppstår fördröjningar under denna speciella tid.

Förbundet ställer in alla planerade event, utbildningar och arrangemang, i första hand fram till sista maj. När läget tillåter återupptar vi verksamheterna och då kommer inbjudningar skickas ut i vanlig ordning. 

När det gäller planerade resor, tjänsteresor och möten inom landet så uppmanar vi alla i möjligaste mån att genomföra dessa digitalt. 

Förbundets kongress äger rum i maj och kommer att hållas digitalt. Mer information om kongressen och de nya mötesformerna kommer att finnas på kongress.psykologforbundet.se

Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om de åtgärder vi vidtar som förbund och vad som gäller för dig som är anställd, företagare, förtroendevald eller student här.

Anders Wahlberg

Ordförande

Ulrika Edwinson

Förbundsdirektör

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...