2020-03-20

Så påverkas Psykologförbundets verksamhet av covid-19

Sveriges Psykologförbund ger rådgivning och service som vanligt men våra svarstider kan komma att vara längre än de brukar. Möten, kurser och föreläsningar blir digitala under våren.

Sveriges Psykologförbund följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som har till syfte att minska spridningen av covid-19 i samhället. I enlighet med myndighetens uppmaning från 16 mars arbetar medarbetare på förbundet hemifrån om inte annat överenskommits.

Vår verksamhet är igång och vår rådgivning och våra servicefunktioner har öppet som vanligt men det kan hända att det uppstår fördröjningar under denna speciella tid.

Förbundet ställer in alla planerade event, utbildningar och arrangemang, i första hand fram till sista maj. När läget tillåter återupptar vi verksamheterna och då kommer inbjudningar skickas ut i vanlig ordning. 

När det gäller planerade resor, tjänsteresor och möten inom landet så uppmanar vi alla i möjligaste mån att genomföra dessa digitalt. 

Förbundets kongress äger rum i maj och kommer att hållas digitalt. Mer information om kongressen och de nya mötesformerna kommer att finnas på kongress.psykologforbundet.se

Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om de åtgärder vi vidtar som förbund och vad som gäller för dig som är anställd, företagare, förtroendevald eller student här.

Anders Wahlberg

Ordförande

Ulrika Edwinson

Förbundsdirektör

Nyheter

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...

Förstärkt arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer

2020-04-02

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagar...

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

2020-03-25

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att...

Avtalsrörelsen uppskjuten

2020-03-25

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktobe...

Vårdens egenföretagare får ingen krishjälp

2020-03-25

Dagens Medicin skriver idag om hur vårdföretagares villkor hårdnat över natt då inplanerade besök...