2020-05-06

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för företagare med enskild firma

Regeringen presenterade den 30 april ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor för år 2020.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Många akademiker bedriver sina företag i form av enskild firma. Arkitekter, fysioterapeuter, psykologer, kultursektorn, konsulter inom högspecialiserade områden som teknik och medicin. Enskild firma träffas inte av reglerna för korttidspermittering och för att få A-kassa måste företaget vara helt vilande. (får inte ens skicka en offert)

Saco menar att det inte är rimligt att de som har valt bolagsformen enskild firma istället för AB inte får något stöd alls nu när omsättningen sjunker drastiskt.

Man kan tänka sig en form av direktstöd motsvarande det som ges i t ex Finland och Danmark. Alternativt att man kan få a-kassa på deltid, dvs att enskild firma inte behöver lägga ner all verksamhet.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...