2020-03-25

Vårdens egenföretagare får ingen krishjälp

Dagens Medicin skriver idag om hur vårdföretagares villkor hårdnat över natt då inplanerade besök avbokas och nybesöken är få.

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite berättar i artikeln om små enmansföretag som måste läggas ned och stora praktiker som säger upp psykologer.

Han tar också upp frågan om att kommuner och regioner vill omplacera medlemmar och ställer frågan om vem som då ska göra psykologens jobb.

- Det är ju inte så att den psykiska ohälsan bara försvinner. Om det här pågår länge finns det en risk att tillgången på professionellt psykologstöd kommer att vara mycket sämre, säger Jaime Aleite i artikeln i Dagens Medicin.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...