2020-03-25

Vårdens egenföretagare får ingen krishjälp

Dagens Medicin skriver idag om hur vårdföretagares villkor hårdnat över natt då inplanerade besök avbokas och nybesöken är få.

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite berättar i artikeln om små enmansföretag som måste läggas ned och stora praktiker som säger upp psykologer.

Han tar också upp frågan om att kommuner och regioner vill omplacera medlemmar och ställer frågan om vem som då ska göra psykologens jobb.

- Det är ju inte så att den psykiska ohälsan bara försvinner. Om det här pågår länge finns det en risk att tillgången på professionellt psykologstöd kommer att vara mycket sämre, säger Jaime Aleite i artikeln i Dagens Medicin.

Nyheter

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...

Förstärkt arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer

2020-04-02

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagar...

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

2020-03-25

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att...

Avtalsrörelsen uppskjuten

2020-03-25

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktobe...

Vårdens egenföretagare får ingen krishjälp

2020-03-25

Dagens Medicin skriver idag om hur vårdföretagares villkor hårdnat över natt då inplanerade besök...