2020-03-25

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att följa utvecklingen av arbetsvillkoren för PTP-psykologer. Vi återkommer på denna sida fortlöpande med information om läget.

  

I Psykologförbundets kontakter med Socialstyrelsen angående hur de ser på tillämpningen av PTP-föreskriften när det gäller följderna av pandemin och att bedöma legitimationsansökningar har vi fått följande svar:

"Många yrkesgrupper vill ha förhandsbesked om hur vi kommer att bedöma legitimationsansökningar under pandemin och det har vi full förståelse för, men vi kan inte ge förhandsbesked. Vi kan säga att vi kommer att ta hänsyn till de förändringar som pandemin innebär för exempelvis en PTP, så långt det är möjligt, men exakt i detalj hur vi kommer att bedöma går inte att säga. En annan svårighet är att ingen vet hur länge det kommer att pågå. 

Vår inställning är att kompetenskraven i föreskriften ska uppfyllas. Vi har ingen möjlighet att ändra på kompetenskraven. 

Vi kommer, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till regelverket, att vara generösa i våra bedömningar med anledning av covid-19"

Vi fortsätter vår bevakning av de frågor som berör er som PTP:are och återkommer inom kort med mer information.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...