2020-03-25

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att följa utvecklingen av arbetsvillkoren för PTP-psykologer. Vi återkommer på denna sida fortlöpande med information om läget.

  

I Psykologförbundets kontakter med Socialstyrelsen angående hur de ser på tillämpningen av PTP-föreskriften när det gäller följderna av pandemin och att bedöma legitimationsansökningar har vi fått följande svar:

"Många yrkesgrupper vill ha förhandsbesked om hur vi kommer att bedöma legitimationsansökningar under pandemin och det har vi full förståelse för, men vi kan inte ge förhandsbesked. Vi kan säga att vi kommer att ta hänsyn till de förändringar som pandemin innebär för exempelvis en PTP, så långt det är möjligt, men exakt i detalj hur vi kommer att bedöma går inte att säga. En annan svårighet är att ingen vet hur länge det kommer att pågå. 

Vår inställning är att kompetenskraven i föreskriften ska uppfyllas. Vi har ingen möjlighet att ändra på kompetenskraven. 

Vi kommer, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till regelverket, att vara generösa i våra bedömningar med anledning av covid-19"

Vi fortsätter vår bevakning av de frågor som berör er som PTP:are och återkommer inom kort med mer information.

Nyheter

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...

Förstärkt arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer

2020-04-02

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagar...

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

2020-03-25

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att...

Avtalsrörelsen uppskjuten

2020-03-25

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktobe...

Vårdens egenföretagare får ingen krishjälp

2020-03-25

Dagens Medicin skriver idag om hur vårdföretagares villkor hårdnat över natt då inplanerade besök...