2023-10-03

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå målen krävs politiska beslut och prioriteringar, menar tolv organisationer, däribland Psykologförbundet, i ett gemensamt debattinlägg i Dagens Samhälle.

I ett gemensamt debattinlägg ” Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa” (Dagens Samhälle, 3/10 2023) skriver Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor tillsammans med representanter för elva andra organisationer vad som nu krävs för att ”göra verkstad” av innehållet i den tioåriga strategin som Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram och som presenterades den 1 september av socialminister Jakob Forssmed.

– Vi välkomnar den långsiktiga strategin för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention, säger Kristina Taylor och fortsätter:

– Men en strategi utan politiska prioriteringar och beslut kommer inte leda någonstans. Därför vilar nu ett stort ansvar på våra beslutsfattare att se till att tillsätta resurser och den styrning som krävs. För att omvandla strategin till konkreta aktiviteter måste hela samhället inkluderas – och vi, Psykologförbundet tillsammans med undertecknande organisationer, vill och behöver bidra med vår samlade kunskap, kompetens och erfarenhet.

Undertecknarna uppmanar socialministern att se till att:

  • Regeringen fattar beslut om förslaget till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.
  • Det blir en blocköverskridande överenskommelse mellan riksdagspartierna, för att säkerställa en långsiktighet i arbetet, oavsett politiskt styre.
  • Styrning och resurssättning utgår från de ambitioner som framgår i strategin. Därför är det viktigt att kommuner och regioner får långsiktiga resurser för att för att göra sin del i arbetet.
  • De myndigheter som föreslås ingå i genomförandet av strategin får fortsatta uppdrag och medel. Uppdraget att konkretisera strategin i resurssatta handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention behöver även utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, samt erfarenheter från brukarrörelsen.
  • Förbättra stödet för implementering genom att utveckla kunskapsstöd som är konkreta, användbara och tillgängliga för verksamheter som arbetar med suicidprevention och psykisk ohälsa.
  • Civilsamhället får bättre förutsättningar för att kunna delta som en aktiv part i genomförandet och uppföljningen av strategin.

Utöver Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor har representanter för följande organisationer undertecknat debattinlägget: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Mind, Suicide Zero, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Sveriges Skolledare, Akademikerförbundet SSR, BRIS, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Psykiatriska Föreningen, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor samt Fysioterapeuterna.

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...