2022-12-12

Debatt: "Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern"

13 fack inom vården på Aftonbladet debatt: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000 underskrifter till sjukvårdsministern

Vården är hård belastad. Antalet patienter som varje månad väntar på operation eller behandling fortsätter att öka, även efter pandemin.

Det är fortfarande svårt att hitta vårdplatser till patienter som behöver vård och för flera av vårdens yrkesgrupper är övertid mer regel än undantag.

För flertalet professioner är hög arbetsbelastning och stress, underbemanning samt bristande ledarskap och organisatoriska problem en del av vardagen. 

Vi som skriver representerar 13 olika professions- och fackförbund med över 300 000 medlemmar inom hälso- och sjukvården och vi har under lång tid larmat om den dåliga arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

I dag lämnar vi över närmare 50 000 namnunderskrifter till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson med en uppmaning att vårda vården.

Nu måste politikerna lyssna på vårdens medarbetare, och alla de invånare som sedan i våras skrivit under vårt upprop om att vårda vården.

Och politikerna måste börja agera. Vi behöver inte fler applåder och fina ord om att vårdens arbetsmiljö är viktig. Vi behöver konkreta och faktiska åtgärder för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön inom vården.  

Arbetsmiljöverket har nu påbörjat inspektioner mot landets samtliga akutsjukhus, efter att i flera år ha fått signaler från skyddsombud i vården om att det saknas balans mellan krav och resurser, och att kända brister inte åtgärdas.

Det är bra, men det är sorgligt att det ska behövas hot om viten innan vårdens beslutsfattare reagerar på redan kända larmsignaler.

Det finns många orsaker till vårdens bristande arbetsmiljö, och det finns inga enkla lösningar eller genvägar för att få bukt med problemen.

Därför kräver vi sedan i våras att regeringen tillsätter en kriskommission för vården; en kommission där man kan hantera och lösa de många utmaningar som våra medlemmar varje dag upplever. Regeringen och regionerna behöver dra åt samma håll, och de behöver börja med följande:

Lyssna på vårdens medarbetare – innan de lämnar yrket.

Gång på gång larmar vårdens personal om omänskliga arbetsförhållanden, men det är ofta först efter massuppsägningar som politiker reagerar. På de flesta arbetsplatser sker dock denna process under mindre dramatiska former.

Medarbetare går ned i arbetstid, blir sjukskrivna och söker jobb på andra ställen. Konsekvensen blir en ständig personalomsättning och tyngre arbetsbörda för de som är kvar. Satsa på personalen för att behålla de som överväger att lämna sektorn och locka tillbaka de som gått till andra branscher.

Satsa på de patienter som behöver det mest.

Att behöva låta patienter i ett akut skede och i behov av övervakning vårdas på en avdelning där kompetens saknas, är inte säkert. Att låta patienter vänta veckor och månader på att få vård, är inte säkert. Att låta patienter i behov av vård få ringa runt till vårdgivare efter vårdgivare på jakt efter lediga tider, är inte heller säkert – men det är den verklighet vi nu befinner oss i.

Allt detta tar också oerhörda resurser från vårdens personal, som i stället för att ge vård tvingas lägga tid på att lösa logistiska problem. Det skapar också en etisk stress hos våra medlemmar då de känner oro för patienter som inte kan få den vård de egentligen behöver.

Utbilda i tid – inte när det är för sent.

En stor del av utbildningen av vårdens medarbetare sker i själva vården. Sjukvårdens beslutsfattare har därmed ett stort ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Dessvärre agerar man ofta först när det är för sent och regionerna och staten har under decennier sparat sig fattiga på kompetent personal genom att inte satsa på utbildning.

Satsa på ett hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Det finns i dag god evidens för att hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan bidra till bättre hälsa hos den enskilde samtidigt som samhällets kostnader kan minskas.

Det är kunskap som måste implementeras i mycket högre utsträckning om vi ska kunna minska vårdbehoven framöver, men också för att komma till rätta med våra vårdköer.

Våra medlemmar tycker om sina yrken. De tycker om att möta patienter och att få vara där för dem i livets alla skeden, och de trivs med sina kollegor. Det finns en stark vilja att hjälpa såväl patienter som kollegor.

Men denna välvilja att hjälpa kan inte fortsätta utnyttjas. Det finns en bristningsgräns och vi kräver nu att den nya regeringen och de nya styrena i regionerna kraftsamlar för vårdens arbetsmiljö. Det förtjänar vi. Det förtjänar invånarna.

Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund
Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
Malin Ragnegård, Kommunal
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
Veronica Magnusson, Vision
Eva Nordlund, Svenska barnmorskeförbundet
Magnus Nordström, SRAT
Ida Kåhlin, Sveriges arbetsterapeuter
Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna
Kristina Taylor, Psykologförbundet
Kerstin Wiström, Logopederna
Stefan Lundå, Audionomerna
Andreas Lövdahl, Hälsoakademikerna

Läs debattartikeln i sin helhet på Aftonbladet.

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...