2022-10-21

Debattartikel i DN: "Tidöavtalet hotar patientsäkerheten"

I Tidöavtalet, som tagits fram av de fyra partierna (M, KD, L, SD), finns förslaget att begränsa rätten till kostnadsfri användning av tolk. Detta förslag riskerar att leda till felbehandlingar med ökat lidande och ökade samhällskostnader som följd.

- Om människor inte kan göra sig förstådda och inte kan beskriva sig själva och sina symtom hotas patientsäkerheten, säger Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor, som tillsammans med nio andra fack- och professionsförbundsordföranden står bakom ”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer” på DN Debatt.

Tillgången till auktoriserade tolkar är en förutsättning för att säkerställa god och patientsäker vård, menar Kristina Taylor:

- Om vi som vårdpersonal inte kan förstå eller beskriva vad vi ska göra och inte heller kan säkra att patienten har förstått, då riskerar både bemötande, bedömning och behandling att bli fel. Vilket i bästa fall är olyckligt, i troliga fall skadligt och i värsta fall livshotande, säger hon.

Nyheter

Replik: ”Inget motsatsförhållande mellan läkare och psykologer”

2023-09-21

Frågan om utbyggnaden av den nära vården med primärvården som bas, är mer komplex än frågan om...

Psykologförbundet i DN: "Regioner där psykiatrin fungerar är undantag"

2023-08-03

Dagens Nyheter belyser problemet att det är brist på psykologer i princip varje region i Sverige...

Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

2023-06-08

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling...

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...