2022-10-21

Debattartikel i DN: "Tidöavtalet hotar patientsäkerheten"

I Tidöavtalet, som tagits fram av de fyra partierna (M, KD, L, SD), finns förslaget att begränsa rätten till kostnadsfri användning av tolk. Detta förslag riskerar att leda till felbehandlingar med ökat lidande och ökade samhällskostnader som följd.

- Om människor inte kan göra sig förstådda och inte kan beskriva sig själva och sina symtom hotas patientsäkerheten, säger Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor, som tillsammans med nio andra fack- och professionsförbundsordföranden står bakom ”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer” på DN Debatt.

Tillgången till auktoriserade tolkar är en förutsättning för att säkerställa god och patientsäker vård, menar Kristina Taylor:

- Om vi som vårdpersonal inte kan förstå eller beskriva vad vi ska göra och inte heller kan säkra att patienten har förstått, då riskerar både bemötande, bedömning och behandling att bli fel. Vilket i bästa fall är olyckligt, i troliga fall skadligt och i värsta fall livshotande, säger hon.

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...