2024-03-11

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel?

Svar: Förbundsstyrelsen har vid flera tillfällen diskuterat denna fråga. Vår bedömning i dag är att det inte ingår i Psykologförbundets uppdrag att ta ställning i utrikespolitiska kriser, krig och konflikter. Att vi inte tar ställning är inte detsamma som att vi inte berörs av det stora lidandet som drabbar många oskyldiga civila. Psykologförbundets arbete baseras på FN:s resolution om mänskliga rättigheter och allas lika värde; vi fördömer alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter som sker runt om i världen. Som svenskt fack- och professionsförbund arbetar vi mot kränkningar av mänskliga rättigheter på olika sätt.

2) Varför uttalade sig Psykologförbundet, och tog ställning, då Ryssland 2022 invaderade Ukraina?

Svar: Rysslands ensidiga och fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 var ett tydligt brott mot internationell rätt; en diktatur invaderade en demokrati. Att Sveriges Psykologförbund gjorde ett undantag och uttalade sig och tog ställning för Ukraina var direkt kopplat till att medlemsländerna i EFPA (European Federation of Psycholgists´), där Psykologförbundet ingår, tidigt beslutade att utesluta det ryska Psykologförbundet ur EFPA. Att vi då även anordnade träffar för ukrainska psykologer som flytt till Sverige för att undersöka vad för slags stöd förbundet kunde erbjuda, menar vi var, och är, en del av vårt uppdrag som psykologernas fack-och professionsförbund.

3) Vad ingår i Psykologförbundets uppdrag?

Svar: Psykologförbundet är ett fack- och professionsförbund som vänder sig till psykologer och psykologstuderande. Vårt främsta uppdrag är att verka för goda arbetsvillkor, förhandla om medlemmarnas löner, anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Förbundet arbetar även med frågor som rör psykologens roll i samhället, yrkesetik, samt verkar för främjandet av utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning.

4) Vem bestämmer innehållet i Psykologförbundets uppdrag?

Svar: Psykologförbundet är en ideell och medlemsstyrd organisation, vars högsta beslutande organ är Kongressen. Kongressen, som består av ombud som nomineras och som röstas fram av förbundets medlemmar, samlas vart tredje år för att utse förtroendevalda (styrelsen, råden, med mera) samt besluta förbundets inriktning och politik för kommande mandatperiod.

5) Hur kan jag som enskild medlem påverka Psykologförbundets politik och inriktning?

Svar: Som medlem kan du vara med och påverka genom att engagera dig i din lokala psykologförening, gå med i någon av förbundets nationella föreningar eller nätverk. Ansvaret för vårt demokratiska klimat och vår politik är ett gemensamt ansvar. Demokratin har ständiga utmaningar; den ska säkerställa såväl majoritetens som minoriteternas rättigheter. Detta kräver aktiva medlemmar och att några är villiga att ta på sig förtroendeuppdrag. Medlemmar kommer alltid att ha olika åsikter gällande förbundets politik och i andra politiska frågor och det är också det som kan göra oss starka – om vi också lyckas skapa och upprätthålla en struktur och ett samtalsklimat där åsikter och perspektiv öppet och respektfullt prövas mot och med varandra.

Alla medlemmar är viktiga och kan göra skillnad! Psykologförbundet behöver fler förtroendevalda. Din röst betyder mycket – inte bara för dig och dina kollegor utan även för professionens utveckling.

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...