2022-06-01

Omställning till god och nära vård

Det strategiska dokumentet ”Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)”, ombads förbundet bidra med till inför Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årsrapport om deras arbete kopplat till omställningen.

Samtliga förbund som företräder professioner inom hälso- och sjukvården har under det gångna året medverkat i en serie dialogmöten som SKR bjudit in till, och flera av er har deltagit i två interna dialogmöten som förbundet arrangerat i syfte att få en närmare koppling mellan SKR:s arbete med arbetsgivarna på nationell nivå, och sådant psykologer ser behov av i verksamheterna. Även detta underlag kan vara till nytta i er kontakt med regional- och kommunalpolitiker.

Hämta " Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)” här.

Nyheter

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...

Slutreplik i Dagens medicin om Vårdkompetensrådet

2022-12-22

Psykologförbundet ger slutreplik i Dagens medicin om Nationella vårdkompetensrådet

Debatt: "Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern"

2022-12-12

13 fack inom vården på Aftonbladet debatt: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000...

Debatt: ”Varför fokuserar Vårdkompetensrådet på läkarbrist?”

2022-12-07

För att komma till rätta med psykologbristen borde regionerna uppmanas att lägga in krav på...