2022-06-01

Omställning till god och nära vård

Det strategiska dokumentet ”Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)”, ombads förbundet bidra med till inför Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årsrapport om deras arbete kopplat till omställningen.

Samtliga förbund som företräder professioner inom hälso- och sjukvården har under det gångna året medverkat i en serie dialogmöten som SKR bjudit in till, och flera av er har deltagit i två interna dialogmöten som förbundet arrangerat i syfte att få en närmare koppling mellan SKR:s arbete med arbetsgivarna på nationell nivå, och sådant psykologer ser behov av i verksamheterna. Även detta underlag kan vara till nytta i er kontakt med regional- och kommunalpolitiker.

Hämta " Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)” här.

Nyheter

Replik: ”Inget motsatsförhållande mellan läkare och psykologer”

2023-09-21

Frågan om utbyggnaden av den nära vården med primärvården som bas, är mer komplex än frågan om...

Psykologförbundet i DN: "Regioner där psykiatrin fungerar är undantag"

2023-08-03

Dagens Nyheter belyser problemet att det är brist på psykologer i princip varje region i Sverige...

Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

2023-06-08

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling...

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...