2022-10-28

Psykologförbundet i Dagens medicin: "Alla vårdprofessioner måste få bidra till analysen”

Vi förväntar oss att sjukvårdsministern bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog, skriver Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund, i en replik.

I en debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 21 oktober uppmanar Svenska läkaresällskapet med föreningar regeringen att lyssna på läkarprofessionen. Detta bör enligt författarna ske innan de reformer genomförs som utlovas i Tidöavtalet för att åtgärda problemen i hälso- och sjukvården och innan nya utredningar tillsätts.

Författarnas uppmaning till regeringen om dialog tidigt i policyprocessen är riktig, men måste omfatta alla professioner i sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens väl kända utmaningar – ojämlik hälsa i befolkningen, ojämlik vård över landet, ålderism, ökad psykisk ohälsa inte minst bland unga, samt brister i kontinuitet och tillgänglighet – är komplexa och mångfacetterade orsakssamband ligger bakom. 

Därtill har vi personalbrist och personalflykt bland i princip alla yrkesgrupper inom sjukvård, äldrevård och socialtjänst, på grund av bristande arbetsmiljö och en upplevd brist på inflytande över den egna arbetssituationen. 

Dessa problem löser man inte genom att lägga fokus på en enskild profession. För att möta utmaningarna på bästa sätt måste samtliga professioner tillåtas bidra till analysen och lösningarna. Det kommer även att krävas nya arbetssätt och mer av samverkan över så väl professions- som organisationsgränser om målen jämlik sjukvård och god hälsa för alla ska nås. 

Vi förväntar oss att Sveriges nya sjukvårdsminister, Acko Ankarberg Johansson (KD), bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog i god tid innan de utlovade förändringsprocesserna initieras och utredningsdirektiven är skrivna.  

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund


 

Nyheter

Replik: ”Inget motsatsförhållande mellan läkare och psykologer”

2023-09-21

Frågan om utbyggnaden av den nära vården med primärvården som bas, är mer komplex än frågan om...

Psykologförbundet i DN: "Regioner där psykiatrin fungerar är undantag"

2023-08-03

Dagens Nyheter belyser problemet att det är brist på psykologer i princip varje region i Sverige...

Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

2023-06-08

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling...

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...