2023-08-03

Psykologförbundet i DN: "Regioner där psykiatrin fungerar är undantag"

Dagens Nyheter belyser problemet att det är brist på psykologer i princip varje region i Sverige och att det råder stora regionala skillnader. I Socialstyrelsens rapport ”Nationella planeringsstödet” från 2022 var rikssnittet 86 psykologer per 100 000 invånare, uppdelat på län år 2019. Norrbotten låg sämst till med 38 stycken. Högst antal psykologer hade Stockholms län.

– Regioner där psykiatrin fungerar tillhör undantagen. Vi hör från våra medlemmar att det är svårt att både rekrytera och behålla psykologer på de flesta håll i landet. Kompetensförsörjningen av psykologer blir särskilt sårbar i glesbygdsområden, säger förbundsordförande Kristina Taylor. 

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...