2022-09-22

Psykologförbundet i TV4 – om riskerna med alternativa terapeuter

I Sverige behövs inget tillstånd eller någon legitimation för att få kalla sig terapeut. Och det finns många olegitimerade aktörer i landet som ägnar sig åt att behandla personer för exempelvis depression och ångest. I ett inslag i TV4 medverkar Niclas vars terapeut fick honom att må sämre – men som inte gick att anmäla, eftersom terapeuten saknar legitimation.

En undersökning som Psykologförbundet gjorde 2019, visade att patienter kan komma till skada hos alternativa terapeuter. 30 procent av de legitimerade psykologerna som svarade i undersökningen uppgav att deras patienter felbehandlats av alternativa terapeuter.

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor medverkar i TV4 och uppger att hon är bekymrad över konsekvenserna av exempelvis en felbehandlad depression.
- Det kan förvärras väldigt mycket. Det kan få förödande konsekvenser, det kan handla om liv och död i allra värsta fall, säger Kristina Taylor till TV4.

Fredag 23 september medverkar Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor TV4:s Nyhetsmorgon med anledning av Kalla faktas program "Terapeuten" som sänds kl 21.00, torsdag 22 september. 

Nyheter

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...

Replik: ”Inget motsatsförhållande mellan läkare och psykologer”

2023-09-21

Frågan om utbyggnaden av den nära vården med primärvården som bas, är mer komplex än frågan om...