2021-09-24

Psykologförbundet i SvD: "Problematiskt att det erbjuds psykologisk behandling så få gånger"

Den som behöver terapi i Tyskland erbjuds hundratals timmar betalda av staten. I Sverige är reglerna inte alls lika generösa. Varför sparar vi in på samtals­behandling – när experter menar att det i längden kostar ännu mer, frågar sig Svenska Dagbladet i lång artikel där Psykologförbundets ordförande medverkar.

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor menar i artikeln att vården måste bli mer kunskapsstyrd.

– Det är problematiskt att det erbjuds psykologisk behandling så få gånger, men den ges också efter godtyckliga beslut. Alltför ofta är det bara pengarna som styr, inte vad professionen eller forskningen säger, säger hon till SvD.

Läs hela artikeln här på SvD.se (OBS! låst artikel)

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...