2022-01-31

Psykologförbundet medverkar i SR om krisen på BUP

Det saknas flera hundra anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i landet. Dessutom är det svårt att rekrytera ny personal, visar Ekots granskning. Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor medverkade i P4 Väst och kommenterade granskningen.

I Strömstad har det gått så långt att all BUP-personal sagt upp sig vilket tvingar barn i behov av hjälp att åka omvägar på flera mil, visar Ekots granskning.

- Vi har sett en allt kraftigare försämring under flera år, man skulle kunna kalla det en flykt från BUP. Det är väldigt allvarligt och bra att det uppmärksammas, säger Kristina Taylor, ordförande för Psykologförbundet, i programmet.

Hon menar att det nu är viktigt att problemet når fram till politikerna.

- Det måste ske en förändring. Det här drabbar ju våra barn och unga, som på sikt blir våra vuxna, säger hon.

Psykologförbundet ska ta reda på varför psykologerna lämnar BUP genom att snart skicka ut en enkät till medlemmar som lämnat.

- Men vi vet redan genom våra kontakter med medlemmarna att arbetsmiljö, villkorsfrågor, resurser och rimliga löner är de största problemen på BUP, säger Kristina Taylor i programmet.

Här kan du lyssna på intervjun
, (cirka två timmar och 44 minuter in i sändning )

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...