2020-10-26

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina Taylor. Det är viktigt att arbetsgivarna tar informationssäkerheten på allvar.

Det var i helgen som nyheten om att patientjournaler från det finska psykiatriföretaget läckt och hamnat i felaktiga händer. Patienter har utsatts för utpressning för att deras patientjournaler inte ska publiceras.

- Känsliga personuppgifter ska inte kunna läcka till obehöriga, säger Kristina Taylor. Det är av yttersta vikt att patienter men också psykologer kan förlita sig på att de journalsystem som används är säkra och pålitliga.

- Vi förutsätter därför att arbetsgivarna tar informationssäkerheten på allvar.

Psykologförbundet har redan en kontinuerlig medlemsrådgivning när det gäller säkerhetsfrågor, men kommer nu att se över om stödet till psykologer behöver förändras och utvecklas på grund av det inträffade.

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...