2022-08-03

Psykologförbundet uttalar sig i tidningen om BUP

På BUP i Trelleborg i Skåne kommer det snart inte finnas någon psykolog kvar. Inga psykologer har heller sökt de nya tjänsterna, rapporterar Trelleborgs allehanda.

- Tillsätt tjänster där psykologerna inte bara ska börja beta av kön direkt utan också får vara med och organisera och problemlösa. Det kan gå ganska fort, om verksamhetsansvariga förstår det, säger Kristina Taylor, ordförande Psykologförbundet, till tidningen.

I Trelleborg är lönerna en faktor ovanpå de svåra arbetsförhållandena, menar Maria Nermark, ordförande för Region Skånes Psykologförening. Hon tycker att den som pendlar ska få mer betalt och tror också att flexibla arbetstider med möjlighet att delvis jobba hemifrån kan vara en lösning.

Läs hela artikeln här nedan (låst artikel). 

Facket: Det krävs för att stoppa psykologflykten från bup (trelleborgsallehanda.se)

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...