2022-12-22

Slutreplik i Dagens medicin om Vårdkompetensrådet

Psykologförbundet ger slutreplik i Dagens medicin om Nationella vårdkompetensrådet

Tack ordföranden för Nationella vårdkompetensrådet samt ordförandena för de tre läkarföreningarna, för repliker på Psykologförbundets debattartikel i Dagens Medicin den 8 december!

Den här diskussionen är viktig att få till om vi gemensamt ska klara utmaningen att säkra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.  
Psykologförbundet ifrågasätter inte att det måste bli fler specialister i allmänmedicin i primärvården och ser heller inget motsatsförhållande mellan allmänläkare och psykologer. Tvärtom är det två professioner med olika kompetenser som kompletterar varandra och i regel samarbetar väl på de vårdcentraler där psykologer finns. Vi ifrågasätter inte heller patientens möjlighet att få välja fast läkarkontakt i primärvården.
Vår poäng är att frågan om kompetensförsörjningen i primärvården och övrig hälso- och sjukvård är mycket större och mer komplex än att enbart lösa frågan om antalet specialister i allmänmedicin – och därför den kräver ett bredare grepp. Vilket team är det allmänläkare egentligen ska ingå i, om det råder brist på övriga professioner i primärvården?

Hur ska patientens olika behov tillgodoses om det saknas exempelvis psykologer, distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter på vårdcentralen? Och hur ska primärvården kunna ta rollen som sjukvårdens nav om det saknas utbildad personal i äldreomsorgen eller professioner som kan upprätthålla vårdplatser i specialistvården? Vi menar att satsningar måste göras för att tillgodose försörjningen av alla kompetenser som patienterna bedöms ha behov av under överskådlig framtid inom sjukvården – annars är inte mycket vunnet.

Psykologförbundet är också av uppfattningen att en utbyggnad av den nära vården, med primärvården som bas, måste utgå från teamet och inte enskilda professioner. Självklart ska invånare som listar sig på en vårdcentral fortsatt kunna välja en fast läkarkontakt om hen vill. Men patienter vill inte enbart ha kontinuitet i läkarkontakten, det behovet gäller även övriga professioner. För att patienten ska ha en självklar tillgång till olika kompetenser utifrån sina behov, krävs en bred sammansättning av olika yrkesföreträdare, liksom väl fungerande samverkan i multiprofessionella team på vårdcentralen.
 
Kanske är det lättare att förstå vårt budskap om ni föreställer er att en stor del av de statliga utredningarna och de politiska förslagen som berörde era medlemmar och kollegor främst skulle handla om andra professioner än just läkare. Det blir rätt provocerande att som psykolog sällan nämnas vid namn men ändå uppmanas att sitta still i båten och ha förtröstan om att vara inkluderad. Särskilt i ljuset av att många patienter med psykisk ohälsa i dag inte erbjuds tillräcklig psykologisk behandling på grund av brist på psykologer.
 
Psykologkåren och Psykologförbundet vill gärna fortsätta samtala om dessa utmaningar med Läkarförbundet, Nationella vårdkompetensrådet och andra. Det är så vi tror att vi bäst tar gemensamt ansvar för helheten och hittar bättre lösningar för patienter och medarbetare i vården.

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges Psykologförbund

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...