2022-09-23

Stärk patientsäkerheten!

I dag kan vem som helst i Sverige kalla sig terapeut och behandla människor med psykisk ohälsa. Varken utbildning eller legitimation krävs. För att stärka patientsäkerheten behövs en tydlig reglering av vem som får kalla sig terapeut samt vem som får utöva behandling, anser Sveriges Psykologförbund som har arbetat med frågan i många år. Bland annat gjordes 2019 en undersökning, med Psykologförbundets medlemmar, som visar att många patienter kommit till skada hos alternativa terapeuter. Förbundet har även bidragit med viktiga synpunkter i remissvaret i den så kallade KAM-utredningen (Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28).

Nu aktualiseras frågan om alternativ vård med anledning av ”Kalla fakta: Terapeuten” i TV4. I programmet berättar flera människor att de i samband med alternativ behandling har mått sämre av behandlingen, men när de försökt att anmäla terapeuten har de förstått att det inte är möjligt då terapeuten inte lyder under hälso- och sjukvårdens lagar.

Många människor i dag vet inte skillnaden mellan en legitimerad psykolog, en legitimerad psykoterapeut – och en terapeut utan legitimation. Att inte känna till den skillnaden kan få förödande konsekvenser, menar Sveriges Psykologförbund. Den oreglerade marknaden för terapeuter är inte patientsäkert.

- Att bli felbehandlad kan få förödande konsekvenser, det kan ju handla om liv och död i värsta fall, säger Kristina Taylor, Psykologförbundets ordförande och fortsätter:

- Många som lider av psykisk ohälsa och söker behandling utgår ifrån att få rätt behandling. Då något går fel i behandlingen är man väldigt utelämnad om man inte har någon instans att vända sig till med en anmälan.

För att stärka patientsäkerheten anser Sveriges Psykologförbund att följande bör finnas med i en lagstiftning:

  • Förbud för icke legitimerade att behandla psykiatriska diagnoser
  • Titelskyddet måste utvidgas så att allmänheten kan vara säker på att den som utger sig för att vara psykolog faktiskt har en legitimation.
  • En tydlig gränsdragning mellan behandling och symtomlindring eftersom mycket av den psykiatriska behandlingen är symtomlindring.

Här kan du se och läsa mer:

Psykologförbundets remissvar till KAM-utredningen (Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28). 
Programmet ”Kalla fakta: Terapeuten”
Kristina Taylor angående ”Kalla fakta: Terapeuten” i TV4 Nyheterna 
Kristina Taylor om titelskyddet i Nyhetsmorgon i TV4


 

 

  • Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som undersöker, vårdar och/eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står därför under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. Det är Socialstyrelsen som prövar och utfärdar legitimationer.

  • För att ta reda på om en psykolog eller psykoterapeut är legitimerad, ring Socialstyrelsen: 075-247 42 42 eller mejla: hosp@socialstyrelsen.se

  • Privatpraktiserande legitimerade psykologer finns på Psykologförbundets webbplats: Psykologiguiden.se – Hitta en psykolog 

 

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...