2022-06-01

Delta i förbundets påverkansarbete

I verksamhetsplanen för 2022 har förbundsstyrelsen antagit en kampanj som är tänkt att vara långsiktig, om barns och ungas hälsa. Detta gjorde vi för att vi ser ett högaktuellt och långvarigt samhällsproblem, och därmed ett stort intresse bland allmänhet, politik och olika samhällsaktörer för problemen inom skola, BUP, SIS etc.

Under våren har förbundet fört en serie samtal med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiker och hittills har vi mött ett stort intresse för de lösningar förbundet föreslår. Detta underlag kan användas även av er i kontakt med regional- och kommunalpolitiker, annat påverkansarbete, mediakontakter et

Klicka här för att ladda ned underlaget.

Nyheter

Replik: ”Inget motsatsförhållande mellan läkare och psykologer”

2023-09-21

Frågan om utbyggnaden av den nära vården med primärvården som bas, är mer komplex än frågan om...

Psykologförbundet i DN: "Regioner där psykiatrin fungerar är undantag"

2023-08-03

Dagens Nyheter belyser problemet att det är brist på psykologer i princip varje region i Sverige...

Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

2023-06-08

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling...

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...