2022-06-01

Delta i förbundets påverkansarbete

I verksamhetsplanen för 2022 har förbundsstyrelsen antagit en kampanj som är tänkt att vara långsiktig, om barns och ungas hälsa. Detta gjorde vi för att vi ser ett högaktuellt och långvarigt samhällsproblem, och därmed ett stort intresse bland allmänhet, politik och olika samhällsaktörer för problemen inom skola, BUP, SIS etc.

Under våren har förbundet fört en serie samtal med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiker och hittills har vi mött ett stort intresse för de lösningar förbundet föreslår. Detta underlag kan användas även av er i kontakt med regional- och kommunalpolitiker, annat påverkansarbete, mediakontakter et

Klicka här för att ladda ned underlaget.

Nyheter

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...

Slutreplik i Dagens medicin om Vårdkompetensrådet

2022-12-22

Psykologförbundet ger slutreplik i Dagens medicin om Nationella vårdkompetensrådet

Debatt: "Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern"

2022-12-12

13 fack inom vården på Aftonbladet debatt: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000...

Debatt: ”Varför fokuserar Vårdkompetensrådet på läkarbrist?”

2022-12-07

För att komma till rätta med psykologbristen borde regionerna uppmanas att lägga in krav på...