2022-06-01

Delta i förbundets påverkansarbete

I verksamhetsplanen för 2022 har förbundsstyrelsen antagit en kampanj som är tänkt att vara långsiktig, om barns och ungas hälsa. Detta gjorde vi för att vi ser ett högaktuellt och långvarigt samhällsproblem, och därmed ett stort intresse bland allmänhet, politik och olika samhällsaktörer för problemen inom skola, BUP, SIS etc.

Under våren har förbundet fört en serie samtal med riksdagspartiernas sjukvårdspolitiker och hittills har vi mött ett stort intresse för de lösningar förbundet föreslår. Detta underlag kan användas även av er i kontakt med regional- och kommunalpolitiker, annat påverkansarbete, mediakontakter et

Klicka här för att ladda ned underlaget.

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...