2022-06-01

Vänsterpartiet först ut i Psykologförbundets planerade politikerträffar

Den 28 april hade Psykologförbundet det första i en rad planerade samtal med politiker från samtliga riksdagspartier under våren.

Karin Rågsjö från Vänsterpartiet var först ut och från förbundet deltog ordförande Kristina Taylor och samhällspolitiska strategen Maria Berg. Samtalet handlade bland annat om det stora behovet av psykologer och psykologisk kunskap i olika delar av hälso- och sjukvården, krisen inom BUP, arbetsmiljöfrågor och sambandet med patientsäkerhet och kvalitet.

 

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...