2022-02-28

#Vårdavården - Upprop för arbetsmiljön i vården!

Psykologförbundet är ett av de 13 fack- och professionsförbund som nu uppmanar till att skriva på uppropet "Vårda vården". Skriv under för att ”vårda vården - så att vi kan vårda dig".

Syftet är att visa på befolkningens stöd för den hårt arbetande hälso- och sjukvårdspersonalen i landet och därigenom skapa tryck på politiker och arbetsgivare att säkra en bättre arbetsmiljö.

#Vårdavården-uppropets krav:

  • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö
  • Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats
  • Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

Mer information om uppropet och sida för namninsamling finns här:  vårdavården.nu

Bakom Vårda vården står följande professions- och fackförbund: Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, SRAT, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Psykologförbundet, Vision, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, Audionomerna och HälsoAkademikerna. 

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...