Kapitel

Här publiceras kapitel ur Klimathandboken. Löpande kommer sidan att utökas med fler texter utifrån forskning och erfarenheter inom ämnet.